Antwerp-tax (Antwerpse Taxi Maatschappij)

03 238 38 38 Menu

Taxi wetgeving Vlaanderen

Het Vlaams decreet van 29 maart 2019 en het besluit van de Vlaamse regering van 8 november 2019 regelen de wetgeving waaraan de taxibedrijven en hun chauffeurs moeten voldoen. Een aantal bepalingen zijn voor u belangrijk om weten:

De chauffeur is verplicht om u een vervoersbewijs te geven met de gegevens van de rit en de prijs, vraag er naar voor u uitstapt.

De eigen veiligheid van de chauffeur is zeer belangrijk, de wetgever heeft daarom ook een aantal mogelijkheden voorzien opdat de chauffeur zich zou kunnen beveiligen:

Artikel 38 (BVR 08.11.2019)

De bestuurder mag:

weigeren iemand mee te nemen die naar een verre of afgelegen plaats wil worden gebracht, tenzij zijn identiteit kan worden vastgesteld, zonodig door interventie van de politie.
Een voorschot eisen voor lange ritten
Klanten weigeren die de openbare orde verstoren, de veiligheid in gevaar brengen, de goede zeden in het gedrang brengen en die het taxivoertuig niet respecteren .
De chauffeur is verplicht de snelste weg te nemen, dit is niet noodzakelijk de korste, tenzij de klant dit anders wenst.

Voor de volledige taxiwetgeving verwijzen wij graag naar www.vlaanderen.be/taxi